Guamote

De markt van Guamote

Donderdag is het marktdag in Guamote. Deze markt is uniek in Zuid-Amerika.

Op de marktdag trekken alle indígenas die niet naar school moeten of door ander werk of hun gezondheid worden weerhouden naar de markt.

Maar ook van heinde en ver - van de kust en andere streken komen handelaars met hun vrachtwagens naar Guamote. Op deze markt worden goederen uit het bergland uitgewisseld met goederen uit het laagland en de kuststreek.

Er is een grote markt voor vee en kleinvee, maar ook kleding, alle soorten voedsel en huisraad zijn er te krijgen.

De stalletjes staan niet enkel op de pleinen van de stad, maar ook in verschillende straten.

Op het stationsplein zijn ook enkele openlucht restaurants waar de lokale keuken kan worden geproefd. Toch niet echt aan te raden voor toeristen.

 

Markt

 

Markt

 

Markt

 

Markt

 

Guamote

Ligging

ligging

Het kanton Guamote bevindt zich halverwege de Andeslaan, ten Zuiden van Quito, op 50 km van Riobamba. Samen met de overige negen kantons vormt ze deel van de provincie Chimborazo en bestrijkt een oppervlakte van 1223.3 km2 of 18.9 % van het provinciaal territorium, waarmee Guamote het tweede grootste kanton van de provincie is. Het kanton Guamote bestaat uit drie parochies: Guamote (dorp); Cebadas (ruraal) en Palmira (ruraal).
 

Klimaat en Topografie

klimaat

Het kanton heeft een gevarieerde topografie door de aanwezigheid van de centrale en westelijke Andes. Het merendeel van het kantonaal territorium bestaat uit hellingen, naast de ontbossing een van de oorzaken van erosie. De gebieden die deel uitmaken van het kanton bevinden zich tussen 2.600 en 4.500 mbzn, met een gemiddelde temperatuur van 13.7°. Er zijn twee seizoenen, het winterseizoen, van oktober tot mei (regen en koude) en het zomerseizoen van juni tot september (warm, droog en winderig).
 

Taal

taal

De taal van de inheemsen is het Kichwa. De meerderheid van de inheemsen zijn tweetalig (Kichwa-Spaans).

De inheemsen gebruiken graag verkleinwoorden, ook in het aanspreken "amiguita" (vriendinnetje), "hermanita" (zustertje), "un tésito" (een kopje thee).
 

Bevolking

bevolking

Kichwa afstammelingen van de Puruha-stam: 90 %
Blanke en mesties bevolking: 10 %
De laatste jaren zijn vele mestiezen die in het dorp Guamote woonden, uitgeweken naar de Verenigde Staten en Europa. Heel wat inheemsen die in de bergen rond het dorp woonden, hebben hun intrek in het dorp genomen. 
 

Socio-Economisch Niveau

socio-economisch

De belangrijkste activiteit is landbouw. De belangrijkste teelten zijn aardappelen, bonen en gerst. De belangrijkste activiteit van de dorpelingen is handel drijven. De donderdagmarkt, een van de belangrijkste inheemse markten van het land, weerspiegelt het dynamisme van deze activiteit. Er zijn de laatste jaren verscheidene micro-bedrijfjes ontstaan die zich toeleggen op artisanaat, industrialisatie van veeprodukten of viskweek. Deze bedrijfjes zijn of familiebedrijfjes of gemeenschapsbedrijfjes. 
 

Onderwijs

educatie

De onderwijssector heeft ongetwijfeld te kampen met de ergste problemen, o.a. door de slechte opleiding van de leerkrachten, het ontbreken van participatie van de gemeenschap en in het algemeen de verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs. In 1990 bedroeg het analfabetisme nog 37.55 % bij de bevolking ouder dan 10 jaar en 44.2 % bij de bevolking ouder dan 15 jaar. 

De nieuwe onderwijswet opent heel wat perspectief, maar moet nog grotendeels uitgevoerd worden.