Educatie
Geschiedenis

 

Geschiedenis

 

Julio en Greta

 

Greet en Esther

 

Afstandsonderwijs

 

Inti Sisa 1999

 

Ludoteca 2000

 

IntiSisa_II

 

IntiSisa_III.jpg

 

Muziek

 

Chocolade

 

President

 

Trein

 

Victor Hugo Alcoser

 

Gastenhuis

 

Station

 

15 jaar Inti Sisa

 

2014

 

2014

Geschiedenis

Historische achtergrond

De inheemsen van het Ecuadoraanse hooggebergte werkten tot de jaren vijftig/zestig als slaven op de uitgestrekte gronden van de grootgrondbezitters. Zij hadden geen rechten. De rijke oogsten werden met een goederentrein getransporteerd naar de kust en er ontstond een nijverige handel. Wanneer bij de landbouwhervorming de grootgrondbezitters gedwongen werden hun terreinen af te staan, werden de gronden verdeeld in sectoren en gemeenschappen (comunidades). De inheemsen werden meesters van hun eigen land. Maar de grond was uitgeput en men zocht alternatieven voor productie en commercialisatie. Vele “padres de familia” zijn genoodzaakt naar de stad te trekken op zoek naar werk. De laatste decennia zijn de inheemsen zich gaan organiseren en komen ze op voor hun rechten. Guamote heeft sinds 1992 een inheemse burgemeester en schepencollege.

De schilderijen rechts zijn van Pablo Sanaguano (links in beeld) en zijn deel van de mural in het gastenhuis van INTI SISA.

1991

Zr. Greta Coninckx, van de Belgische VZW Vrienden van Shalom, maakt een inleefreis naar Ecuador en is onder de indruk van de levensomstandigheden van de inheemse bevolking van Guamote. Haar vraag aan pater Julio Gortaire “Wat kan ik voor u doen?” is het begin van een educatief avontuur.

1997

Acción Integral Guamote start in verschillende gemeenschappen rond Guamote met een systeem van afstandsonderwijs, INTI HUASI. Voor de eerste maal krijgen indígenas de kans middelbaar onderwijs te volgen. Vanuit de Vrienden van Shalom worden de eerste vrijwilligers, Esther De Groot en Greet Stessens gestuurd. 

1998

De nood & vraag naar praktische bijscholing is het begin van het idee een bijscholingscentrum op te richten met de lokale bevolking.

1999

In opdracht van de Belgische VZW Vrienden van Shalom legt Esther De Groot samen met Nicolás Tambo, Juanita Muñoz en Victor Hugo Alcoser de grondvesten van het EDUCATIEF CENTRUM INTI SISA (erkend door het Ecuadoraanse Ministerie van Onderwijs en Cultuur), het gevolg van een tweejarige inleefperiode in het project van afstandsonderwijs. In oktober gaat het eerste atelier van start: computer.

2000

Het atelier snit en naad, het atelier Engels, de ludotheek en het atelier didactisch materiaal worden opgestart. INTI SISA start met de bouw van nieuwe (ruimere) lokalen.

2001

De bouw van de lokalen wordt afgewerkt. INTI SISA sluit aan bij een tweede* pijler van het kantonaal participatief ontwikkelingsplan van Guamote om zelfbedruipend te worden: ecotoerisme. INTI SISA begint met de bouw van een gastenhuis. Inheemse jongeren worden opgeleid als gids.
* eerste pijler: educatie

2002

De kinderopvang en het atelier huistaakbegeleiding worden opgestart.

2003

De fondsenwerving lijdt onder de economische crisis in België. De bouw van het gastenhuis gaat voort aan een zeer traag tempo.

2004

Het voorlopig laatste atelier folkloristische muziek wordt opgestart. De vrouwen van het atelier snit en naad beginnen artisanale produkten te vervaardigen. Het gastenhuis wordt afgewerkt. De deuren gaan open in juni, net op tijd om de vakantiegangers op te vangen. In augustus kan INTI SISA voor de eerste maal de lonen van de lesgevers uitbetalen met de opbrengst van het gastenhuis!

2005

INTI SISA heeft haar eerste “zelfstandige” stappen gezet. Nu volgt een overbruggingsperiode - op weg naar zelfbedruipend worden - waarin INTI SISA de nadruk zal leggen op de verdere opleiding van het personeel en de gidsen, reclame, wettelijke vereisten... Vanaf 1 februari is Kelvi Heredia, afkomstig uit Cebadas, onze directrice.

2008

Dank zij het aanspreken van nieuwe partners kunnen de inkomsten via het toerisme (en de verkoop van artisanaat en zelfgemaakte chocolade) 60 % stijgen. Dat betekent dat de gewone kosten van het centrum nu helemaal door eigen inkomsten kunnen betaald worden. Extra inkomsten om gebouwen af te werken, te onderhouden en te vernieuwen of een broodnodige nieuwe auto aan te schaffen moeten nog vanuit Europa komen.

In augustus komt president Rafael Correa (gehuwd met de Belgische Anne Malherbe) op bezoek in Guamote en trekt met plezier een Inti Sisa hesje aan.

2009

Inti Sisa bestaat 10 jaar. Tijd voor herbronning en om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren... 

Clemente Asadobay, een indígena uit de buurt van Riobamba, neemt het roer over als directeur van Inti Sisa.

De sluiting van de spoorlijn met de toeristische trein en de wereldwijde economische crisis zijn ook voelbaar in Inti Sisa.

2012

De eisen die de regering stelt zijn anders dan 10 jaar geleden. Er is een nieuwe onderwijswet en ook aan het toerisme worden meer eisen gesteld.

Tijd om nieuwe samenwerkingsovereenkomsten uit te werken.

2013

Het jaar begint met drie belangrijke vernieuwingen.

Victor Hugo Alcoser, medestichter en lid van de Fundación van Inti Sisa, aanvaardt directeur te worden van het vormingscentrum. Zijn eerste belangrijk werk wordt de nodige dossiers samen te stellen voor het ministerie van onderwijs. In oktober wordt een "tijdelijke" vergunning afgeleverd voor de "Educación inicial". Dit is de nieuwe officiële naam voor de "Prekinder".

Om de kwaliteit en de professionaliteit van het gastenhuis en de toeristische activiteiten te garanderen wordt er een overeenkomst gesloten met het reisbureau "Ecole", die van nu af de verantwoordelijkheid ervan overnemen en een permanente ondersteuning van het vormingscentrum garanderen. Tegelijkertijd werden een zestal nieuwe kamers bijgebouwd om de capaciteit van het huis te vergroten.

Het vernieuwde station van Guamote en de vernieuwde spoorweg brengen regelmatig nieuwe toeristen. De kookploeg en de muzikanten van Inti Sisa verwelkomen hen week na week.

2014

Het blijft een heel jaar van onderhandelen met de vertegenwoordigers van het onderwijs, zowel van de zone Ambato als het district Colta. Het vraagt een grote inzet van voorzitster Janin Wellens, "pedagogisch coördinator" Victor Hugo Alcoser en "Directeur Inicial" Katty Paucar.

Toch kan er met grote vreugde het feest van 15 jaar Inti Sisa gevierd worden op vrijdag 18 juli.
Op diezelfde dag wordt Delfa Mantilla uit Guayaquil gekozen als nieuwe voorzitter van de Fundación Inti Sisa.

Een automatisch borduurmachine wordt in ontvangst genomen van de Belgische serviceclub de Soroptimisten. Nieuwe mogelijkheden voor het naaiatelier.

In september wordt de "Educación Inicial" opgesplitst in twee klasjes. De 3-4-jarigen nemen hun intrek in het net opgefriste Inti Sisa I o.l.v. juf Luz. De 4-5 jarigen blijven in de grote zaal, met juf Monica.

2015

Na twee jaar besprekingen krijgt Inti Sisa op 11 maart de definitieve toestemming voor het inrichten van "Educación Inicial".

In april komt de muziekgroep Ahtina de Inti Sisa (De kracht van Inti Sisa) naar België. Ze nemen er een nieuwe cd op, maken een concertreis in scholen en zalen en worden overal heel hartelijk ontvangen.