Beeld & klank

Beeld & klank

Video: Geschiedenis van het vormingscentrum

Het vormingscentrum werd gesticht in 1999 en groeide snel uit, o.m. dank zij enkele bouwkampen en de hulp van deelnemers aan inleefverblijven in Ecuador.