Educatie

Een droom

Inti Sisa is ontstaan vanuit een droom, gedeeld door mensen van verschillende culturen.

Vanaf het begin wordt er samengewerkt tussen indígenas, mestiezen en europeanen. Ons vormingscentrum wil het bestaande onderwijs in het kanton Guamote ondersteunen. Zoals een ei rechtop kan staan op de evenaar, zo willen wij in Inti Sisa mensen leren rechtop te staan in hun situatie.

ei

Deze samenwerking moet altijd opnieuw gerealiseerd worden en blijft een opdracht doorheen de jaren.

De grote zaal van Inti Sisa draagt de naam van de legendarische bisschop, Monseñor Leonidas Proaño, de eerste kerkleider in Ecuador die zich het lot van de inheemsen aantrok.

Inti Sisa leeft in een groot respect voor de verschillende geloofsgemeenschappen in Ecuador.

Visie

Samenwerking

INTI SISA is ontstaan vanuit de verlangens van de bewoners van het kanton Guamote.
Het personeel van INTI SISA bestaat uit mensen van ter plaatse, aangevuld door enkele europese vrijwilligers. Het zijn mensen met charisma die hun werk met hart en ziel doen.

Vrouwen en meisjes

INTI SISA richt zich in de eerste plaats op de meest kansarmen, vanuit de stad en de dorpen errond, in het bijzonder de meisjes en jonge vrouwen die meestal verstoken zijn van vorming na de lagere school.

In die zin wordt het werk verdergezet van Mgr. Proaño,
die het mee mogelijk maakte dat de indígena gemeenschappen eigen grond in handen kregen,

Radio

die via radio programma's - zoals Radio Erpe in Riobamba - kansen tot vorming aanbood
en die mensen vormde om altijd in overleg en dialoog met elkaar om te gaan.

INTI SISA steunt op enkele kernelementen uit de wereldvisie - "cosmovision" - van de indígenas die ook sterk door bisschop Proaño werden onderlijnd:

Vrouwen

Ama llulla = kichwa voor: niet lui zijn (werkethiek)
Gesteund op grote discipline, samenwerking en creativiteit, die zal helpen om de onderlinge samenhang te bereiken en te bewaren.

Ama killa = kichwa voor: niet liegen (eerlijkheid)
Een blijvende leidraad in ons werk. Dit moet ook zichtbaar zijn in de relatie tegenover onze weldoeners, die hun vertrouwen in ons stellen.

Ama shua = kichwa voor: niet stelen (respect en kwaliteit)
Dat geldt voor iedereen die in INTI SISA meewerkt. Een actieve houding die de permanente verbetering van ons werk mogelijk maakt.